Systémy jednotného času

Systém, jehož úkolem je zabezpečit zobrazení přesného času v objektu popř. zobrazení doplňujících informací jako je aktuální datum či teplota.

Uplatnění nalezne:

 • školy ve spojení se školním zvonkem
 • úřady a kancelářské budovy
 • výrobní provozy
 • sportovní areály, bazény, tělocvičny / časomíry, ukazatele skóre
 • prodejny
 • hotely
 • nádraží
 • veřejná prostranství

Systém jednotného času je řízen centrálními hodinami.

Image

 

Přesnou synchronizaci řídících hodin, zajišťuje přijímač rádiového signálu DCF, popř. GPS modul (v GPS signálu je mj. zakódovaná i informace o přesném čase).

Díky tomu dochází ke změně času všech hodin v objektu naprosto automaticky, bez nutnosti vnějšího zásahu (např. přechod letní / zimní čas). 

Image

Viditelnou částí systému jsou zobrazovací panely (číselníky) hodin, které se líší:

 • určením pro vnitřní či venkovní prostředí

venkovní prostředí

 • Analogové – ručičkové hodin 

hodiny

 

 • Digitální – LED či LCD panely

digi

 • s možnosti zobrazení doplňujících informací

info panel

Dále lze u číselníku hodin a panelu volit jejich velikost a způsob sestavení (jednostranné, oboustranné či vícestranné).